1. 1ARCHITEKTURA

  PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

  projekt-instalacji

  Wykonujemy projekty:

  – architektoniczno-budowlane oraz wykonawcze
  – specjalistyczne / inżynieryjno-konstrukcyjne
  – projekty wnętrz
  – inwentaryzacje budowlane
  – infrastruktury drogowej
  – studialne / koncepcyjne

  Specjalizujemy się w projektowaniu budynków:

  – mieszkalnych jednorodzinnych / wielorodzinnych
  – gastronomicznych
  – usługowych / handlowych / biurowych
  – rekreacyjno – sportowych
  – produkcyjno-przemysłowych
  – magazynowych
  – służby zdrowia

  Projektowanie specjalistyczne / inżynieryjno-konstrukcyjne:

  – projekty konstrukcyjne prostych i skomplikowanych obiektów budowlanych, w tym budynków oraz obiektów inżynierskich
  – ekspertyzy i opinie konstrukcyjno-budowlane
  – projekty pośredniego posadowienia obiektów budowlanych (w tym projekty palowania)
  – projekty infrastruktury drogowej:
  – projekty zjazdów na drogi publiczne
  – projekty nieskomplikowanych układów komunikacyjnych
  – projekty koncepcyjne rozwiązań drogowych pod kątem opracowań planistycznych

  Opracowania studialne i inne:

  – koncepcje programowo-przestrzenne
  – programy funkcjonalno-użytkowe
  – projekty podziału nieruchomości
  – studia i analizy urbanistyczne pod kątem możliwości zabudowy badanych nieruchomości
  – projektowanie wnętrz
  – wizualizacje komputerowe
  – projekty zieleni
  – kosztorysowanie

  Nadzory budowlane na stanowisku:

  – kierownik budowy
  – inspektor nadzoru inwestorskiego

  Projekty gotowe:

  – adaptacje projektów gotowych, w tym dostosowanie do warunków geologiczno-górniczych
  – autoryzowana sprzedaż projektów gotowych następujących firm:
    Archon / Archeton / Archipelag / Galeria Domów

   

 2. 2WNĘTRZA I WIZUALIZACJE

  WNĘTRZA I WIZUALIZACJE

  1

  Wykonujemy realistyczne wizualizacje:

  wnętrz jak i całych obiektów – na zlecenie, od budowy modelu 3D, bądź na podstawie powierzonych materiałów.

  Oferujemy wykonanie zaawansowanych projektów wykonawczych wnętrz.

 3. 3PROJEKTY GOTOWE

  PROJEKTY GOTOWE

  galeria_domow_projekty_domow3_20110608__logo_archetonarchon_logo   300x200_logoextradompoziomform_7-w23,jpgarchipelag_logo

  SPRZEDAŻ PROJEKTÓW GOTOWYCH

  JESTEŚMY AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM FIRM:
  ARCHON, ARCHETON, ARCHIPELAG, GALERIA DOMÓW, W23 ARCHITEKCI, EXTRADOM

  W naszym biurze możesz zamówić każdy projekt gotowy ww. wybranych firm.
  Na miejscu można także skorzystać z katalogów ww. firm bądź wypożyczyć je do wglądu.

  WYKONUJEMY KOMPLEKSOWĄ ADAPTACJĘ PROJEKTÓW GOTOWYCH DO WARUNKÓW LOKALIZACYJNYCH, GRUNTOWYCH I GÓRNICZYCH. ZAKUP PROJEKTU WRAZ Z JEGO ADAPTACJĄ PREMIUJEMY 5% BONIFIKATĄ NA WYKONANIE ADAPTACJI.

 4. 4GEOLOGIA

  GEOLOGIA

  P640998

  W zakresie opracowań geologicznych wykonujemy:

  – wiercenia geologiczne do głębokości 15m
  – opinie geotechniczne na potrzeby pozwoleń na budowę wszelkich obiektów
  – ekspertyzy hydro-geologiczne
  – oceny nieruchomości pod kątem uwarunkowań geologicznych i przydatności inwestycyjnej

  Dysponujemy wiertnicą samojezdną oraz zabudowaną na samochodzie terenowym.

 5. 5FORMALNOŚCI

  FORMALNOŚCI

  Kompleksowe przygotowanie i koordynacja inwestycji

  – doradztwo na etapie wyboru właściwego terenu inwestycyjnego, w tym ocena ryzyk inwestycyjnych
  – przygotowywanie inwestycyjnych założeń programowych
  – reprezentowanie inwestora przed jednostkami branżowymi oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej, w tym przygotowywanie wszelkich niezbędnych wniosków, pism i dokumentów
  – przygotowywanie i prowadzenie w imieniu inwestora wszelkich procedur związanych z procesem inwestycyjnym
  – reprezentowanie inwestorów w procesie odwoławczym od decyzji administracyjnych
  – opracowywanie profesjonalnych ofert inwestycyjnych w procesie sprzedaży nieruchomości

  Z naszą pomocą przebrniecie Państwo bez problemów przez skomplikowane procedury inwestycyjne.

 6. 6KSERO WYDRUKI

  KSERO WYDRUKI

  B128c7769b

   

   

   

   

   

  Kompleksowe usługi ksero-druk

  Ksero mono / kolor

  Skanowanie mono / kolor

  Wydruki wielkoformatowe CAD A3-A0

  Składanie dokumentacji projektowej

  Wizytówki

  INFO:

  e-mail: druk@bluprojekt.pl


 • ARCHITEKTURA

  PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

  projekt-instalacji

  Wykonujemy projekty:

  – architektoniczno-budowlane oraz wykonawcze
  – specjalistyczne / inżynieryjno-konstrukcyjne
  – projekty wnętrz
  – inwentaryzacje budowlane
  – infrastruktury drogowej
  – studialne / koncepcyjne

  Specjalizujemy się w projektowaniu budynków:

  – mieszkalnych jednorodzinnych / wielorodzinnych
  – gastronomicznych
  – usługowych / handlowych / biurowych
  – rekreacyjno – sportowych
  – produkcyjno-przemysłowych
  – magazynowych
  – służby zdrowia

  Projektowanie specjalistyczne / inżynieryjno-konstrukcyjne:

  – projekty konstrukcyjne prostych i skomplikowanych obiektów budowlanych, w tym budynków oraz obiektów inżynierskich
  – ekspertyzy i opinie konstrukcyjno-budowlane
  – projekty pośredniego posadowienia obiektów budowlanych (w tym projekty palowania)
  – projekty infrastruktury drogowej:
  – projekty zjazdów na drogi publiczne
  – projekty nieskomplikowanych układów komunikacyjnych
  – projekty koncepcyjne rozwiązań drogowych pod kątem opracowań planistycznych

  Opracowania studialne i inne:

  – koncepcje programowo-przestrzenne
  – programy funkcjonalno-użytkowe
  – projekty podziału nieruchomości
  – studia i analizy urbanistyczne pod kątem możliwości zabudowy badanych nieruchomości
  – projektowanie wnętrz
  – wizualizacje komputerowe
  – projekty zieleni
  – kosztorysowanie

  Nadzory budowlane na stanowisku:

  – kierownik budowy
  – inspektor nadzoru inwestorskiego

  Projekty gotowe:

  – adaptacje projektów gotowych, w tym dostosowanie do warunków geologiczno-górniczych
  – autoryzowana sprzedaż projektów gotowych następujących firm:
    Archon / Archeton / Archipelag / Galeria Domów

   

 • WNĘTRZA I WIZUALIZACJE

  WNĘTRZA I WIZUALIZACJE

  1

  Wykonujemy realistyczne wizualizacje:

  wnętrz jak i całych obiektów – na zlecenie, od budowy modelu 3D, bądź na podstawie powierzonych materiałów.

  Oferujemy wykonanie zaawansowanych projektów wykonawczych wnętrz.

 • PROJEKTY GOTOWE

  PROJEKTY GOTOWE

  galeria_domow_projekty_domow3_20110608__logo_archetonarchon_logo   300x200_logoextradompoziomform_7-w23,jpgarchipelag_logo

  SPRZEDAŻ PROJEKTÓW GOTOWYCH

  JESTEŚMY AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM FIRM:
  ARCHON, ARCHETON, ARCHIPELAG, GALERIA DOMÓW, W23 ARCHITEKCI, EXTRADOM

  W naszym biurze możesz zamówić każdy projekt gotowy ww. wybranych firm.
  Na miejscu można także skorzystać z katalogów ww. firm bądź wypożyczyć je do wglądu.

  WYKONUJEMY KOMPLEKSOWĄ ADAPTACJĘ PROJEKTÓW GOTOWYCH DO WARUNKÓW LOKALIZACYJNYCH, GRUNTOWYCH I GÓRNICZYCH. ZAKUP PROJEKTU WRAZ Z JEGO ADAPTACJĄ PREMIUJEMY 5% BONIFIKATĄ NA WYKONANIE ADAPTACJI.

 • GEOLOGIA

  GEOLOGIA

  P640998

  W zakresie opracowań geologicznych wykonujemy:

  – wiercenia geologiczne do głębokości 15m
  – opinie geotechniczne na potrzeby pozwoleń na budowę wszelkich obiektów
  – ekspertyzy hydro-geologiczne
  – oceny nieruchomości pod kątem uwarunkowań geologicznych i przydatności inwestycyjnej

  Dysponujemy wiertnicą samojezdną oraz zabudowaną na samochodzie terenowym.

 • FORMALNOŚCI

  FORMALNOŚCI

  Kompleksowe przygotowanie i koordynacja inwestycji

  – doradztwo na etapie wyboru właściwego terenu inwestycyjnego, w tym ocena ryzyk inwestycyjnych
  – przygotowywanie inwestycyjnych założeń programowych
  – reprezentowanie inwestora przed jednostkami branżowymi oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej, w tym przygotowywanie wszelkich niezbędnych wniosków, pism i dokumentów
  – przygotowywanie i prowadzenie w imieniu inwestora wszelkich procedur związanych z procesem inwestycyjnym
  – reprezentowanie inwestorów w procesie odwoławczym od decyzji administracyjnych
  – opracowywanie profesjonalnych ofert inwestycyjnych w procesie sprzedaży nieruchomości

  Z naszą pomocą przebrniecie Państwo bez problemów przez skomplikowane procedury inwestycyjne.

 • KSERO WYDRUKI

  KSERO WYDRUKI

  B128c7769b

   

   

   

   

   

  Kompleksowe usługi ksero-druk

  Ksero mono / kolor

  Skanowanie mono / kolor

  Wydruki wielkoformatowe CAD A3-A0

  Składanie dokumentacji projektowej

  Wizytówki

  INFO:

  e-mail: druk@bluprojekt.pl

OFERUJEMY WSPARCIE w branżach:
PROJEKTOWANIE / BUDOWNICTWO
BIZNES / INWESTYCJE / NIERUCHOMOŚCI
MARKETING / MEDIA