1. 1PROJEKTY GOTOWE

  PROJEKTY GOTOWE

  projekt-katalog-dkk-48-4-slash-2018-df2fa11d599586d1ba742ec0b75a457d__33220AUTORYZOWANA SPRZEDAŻ PROJEKTÓW GOTOWYCH  – ARCHON

  KOMPLEKSOWA ADAPTACJA PROJEKTÓW GOTOWYCH

  DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW LOKALNYCH, GÓRNICZYCH I GEOLOGICZNYCH

 2. 2ARCHITEKTURA

  PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

  projekt-instalacji

  Wykonujemy projekty:

  – architektoniczno-budowlane oraz wykonawcze
  – specjalistyczne / inżynieryjno-konstrukcyjne
  – projekty wnętrz
  – inwentaryzacje budowlane
  – infrastruktury drogowej
  – studialne / koncepcyjne

  Specjalizujemy się w projektowaniu budynków:

  – mieszkalnych jednorodzinnych / wielorodzinnych
  – gastronomicznych
  – usługowych / handlowych / biurowych
  – rekreacyjno – sportowych
  – produkcyjno-przemysłowych
  – magazynowych
  – służby zdrowia

  Projektowanie specjalistyczne / inżynieryjno-konstrukcyjne:

  – projekty konstrukcyjne prostych i skomplikowanych obiektów budowlanych, w tym budynków oraz obiektów inżynierskich
  – ekspertyzy i opinie konstrukcyjno-budowlane
  – projekty pośredniego posadowienia obiektów budowlanych (w tym projekty palowania)
  – projekty infrastruktury drogowej:
  – projekty zjazdów na drogi publiczne
  – projekty nieskomplikowanych układów komunikacyjnych
  – projekty koncepcyjne rozwiązań drogowych pod kątem opracowań planistycznych

  Opracowania studialne i inne:

  – koncepcje programowo-przestrzenne
  – programy funkcjonalno-użytkowe
  – projekty podziału nieruchomości
  – studia i analizy urbanistyczne pod kątem możliwości zabudowy badanych nieruchomości
  – projektowanie wnętrz
  – wizualizacje komputerowe
  – projekty zieleni
  – kosztorysowanie

  Nadzory budowlane na stanowisku:

  – kierownik budowy
  – inspektor nadzoru inwestorskiego

   

 3. 3WNĘTRZA I WIZUALIZACJE

  PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

  KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

  WNĘTRZA KOMERCYJNE I PRYWATNE

  INWENTARYZACJE BUDOWLANE – POMIARY POMIESZCZEŃ

  OD PROJEKTU KONCEPCYJNEGO DO WYKONAWCZEGO

  ARANŻACJA – DOBÓR WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

  MODEL 3D POMIESZCZEŃ – WIZUALIZACJE FOTOREALISTYCZNE

  SALON, KUCHNI, HOLL 8 SALON, KUCHNI, HOLL 6 SYPIALNIA 004jpg SYPIALNIA 003jpg SALON, KUCHNI, HOLL 5 SALON, KUCHNI, HOLL 1 SYPIALNIA 001jpg chopina2pok00 mmm chopina2pok11 chopina2pok10 chopina2pok09 chopina2pok04 chopina2pok05 chopina2pok08 3PD 3Ł 2PD 2Ł 2k 1S 1kk 1Ł

 4. 4GEOLOGIA

  GEOLOGIA

  PRACE GEOLOGICZNE

  DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE

  opinie geotechniczne na potrzeby pozwoleń na budowę wszelkich obiektów, w szczególności budownictwa jednorodzinnego

  ekspertyzy hydrogeologiczne

  oceny nieruchomości pod kątem uwarunkowań geologicznych i przydatności inwestycyjnej

  badania geofizyczne, identyfikacja pustek naturalnych i poeksploatacyjnych

  Dysponujemy wiertnicą samojezdną/gąsienicową oraz zabudowaną na samochodzie terenowym.

   zdjęcie 2 zdjecie 1 P640998

 5. 5FORMALNOŚCI

  FORMALNOŚCI

  KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I KOORDYNACJA INWESTYCJI

  doradztwo na etapie wyboru właściwego terenu inwestycyjnego, w tym ocena ryzyk inwestycyjnych
  reprezentowanie inwestora przed jednostkami branżowymi oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej, w tym przygotowywanie wszelkich niezbędnych wniosków, pism i dokumentów
  przygotowywanie i prowadzenie w imieniu inwestora wszelkich procedur administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym
  reprezentowanie inwestorów w procesie odwoławczym od decyzji administracyjnych
  opracowywanie profesjonalnych ofert inwestycyjnych w procesie sprzedaży nieruchomości

  Z naszą pomocą przebrniecie Państwo bez problemów przez skomplikowane procedury inwestycyjne.


 • PROJEKTY GOTOWE

  PROJEKTY GOTOWE

  projekt-katalog-dkk-48-4-slash-2018-df2fa11d599586d1ba742ec0b75a457d__33220AUTORYZOWANA SPRZEDAŻ PROJEKTÓW GOTOWYCH  – ARCHON

  KOMPLEKSOWA ADAPTACJA PROJEKTÓW GOTOWYCH

  DOSTOSOWANIE DO WARUNKÓW LOKALNYCH, GÓRNICZYCH I GEOLOGICZNYCH

 • ARCHITEKTURA

  PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

  projekt-instalacji

  Wykonujemy projekty:

  – architektoniczno-budowlane oraz wykonawcze
  – specjalistyczne / inżynieryjno-konstrukcyjne
  – projekty wnętrz
  – inwentaryzacje budowlane
  – infrastruktury drogowej
  – studialne / koncepcyjne

  Specjalizujemy się w projektowaniu budynków:

  – mieszkalnych jednorodzinnych / wielorodzinnych
  – gastronomicznych
  – usługowych / handlowych / biurowych
  – rekreacyjno – sportowych
  – produkcyjno-przemysłowych
  – magazynowych
  – służby zdrowia

  Projektowanie specjalistyczne / inżynieryjno-konstrukcyjne:

  – projekty konstrukcyjne prostych i skomplikowanych obiektów budowlanych, w tym budynków oraz obiektów inżynierskich
  – ekspertyzy i opinie konstrukcyjno-budowlane
  – projekty pośredniego posadowienia obiektów budowlanych (w tym projekty palowania)
  – projekty infrastruktury drogowej:
  – projekty zjazdów na drogi publiczne
  – projekty nieskomplikowanych układów komunikacyjnych
  – projekty koncepcyjne rozwiązań drogowych pod kątem opracowań planistycznych

  Opracowania studialne i inne:

  – koncepcje programowo-przestrzenne
  – programy funkcjonalno-użytkowe
  – projekty podziału nieruchomości
  – studia i analizy urbanistyczne pod kątem możliwości zabudowy badanych nieruchomości
  – projektowanie wnętrz
  – wizualizacje komputerowe
  – projekty zieleni
  – kosztorysowanie

  Nadzory budowlane na stanowisku:

  – kierownik budowy
  – inspektor nadzoru inwestorskiego

   

 • WNĘTRZA I WIZUALIZACJE

  PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

  KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

  WNĘTRZA KOMERCYJNE I PRYWATNE

  INWENTARYZACJE BUDOWLANE – POMIARY POMIESZCZEŃ

  OD PROJEKTU KONCEPCYJNEGO DO WYKONAWCZEGO

  ARANŻACJA – DOBÓR WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

  MODEL 3D POMIESZCZEŃ – WIZUALIZACJE FOTOREALISTYCZNE

  SALON, KUCHNI, HOLL 8 SALON, KUCHNI, HOLL 6 SYPIALNIA 004jpg SYPIALNIA 003jpg SALON, KUCHNI, HOLL 5 SALON, KUCHNI, HOLL 1 SYPIALNIA 001jpg chopina2pok00 mmm chopina2pok11 chopina2pok10 chopina2pok09 chopina2pok04 chopina2pok05 chopina2pok08 3PD 3Ł 2PD 2Ł 2k 1S 1kk 1Ł

 • GEOLOGIA

  GEOLOGIA

  PRACE GEOLOGICZNE

  DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE

  opinie geotechniczne na potrzeby pozwoleń na budowę wszelkich obiektów, w szczególności budownictwa jednorodzinnego

  ekspertyzy hydrogeologiczne

  oceny nieruchomości pod kątem uwarunkowań geologicznych i przydatności inwestycyjnej

  badania geofizyczne, identyfikacja pustek naturalnych i poeksploatacyjnych

  Dysponujemy wiertnicą samojezdną/gąsienicową oraz zabudowaną na samochodzie terenowym.

   zdjęcie 2 zdjecie 1 P640998

 • FORMALNOŚCI

  FORMALNOŚCI

  KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I KOORDYNACJA INWESTYCJI

  doradztwo na etapie wyboru właściwego terenu inwestycyjnego, w tym ocena ryzyk inwestycyjnych
  reprezentowanie inwestora przed jednostkami branżowymi oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej, w tym przygotowywanie wszelkich niezbędnych wniosków, pism i dokumentów
  przygotowywanie i prowadzenie w imieniu inwestora wszelkich procedur administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym
  reprezentowanie inwestorów w procesie odwoławczym od decyzji administracyjnych
  opracowywanie profesjonalnych ofert inwestycyjnych w procesie sprzedaży nieruchomości

  Z naszą pomocą przebrniecie Państwo bez problemów przez skomplikowane procedury inwestycyjne.

OFERUJEMY WSPARCIE w branżach:
PROJEKTOWANIE / BUDOWNICTWO
BIZNES / INWESTYCJE / NIERUCHOMOŚCI
MARKETING / MEDIA