BUDYNKI WIELORODZINNE

wielorodzinne

2 budynki wielorodzinne 10-kondygnacyjne

Powierzchnia budynku: 5000m2

Lokalizacja: Katowice – Zawodzie

Współpraca arch. Krystian Lasek